Werkzoekenden tussen 25 en 50 jaar

Werkzoekenden
tussen 25 en 50 jaar

Iedereen bemiddelaar

Iedereen Bemiddelaar werd in 2015 ingevoerd voor een sneller en gerichter eerste contact met de werkzoekende. Zo kunnen we snel na de inschrijving inschatten wat de noden van de werkzoekende zijn en aan de hand daarvan de dienstverlening bepalen. Op basis van werkpunten worden met de werkzoekende gerichte opdrachten afgesproken. Deze worden weergegeven op een afsprakenblad, waarmee de werkzoekende duidelijk weet wat er verwacht wordt. Zo wordt de werkzoekende zelfredzamer in zijn zoektocht naar werk.

Principes

  • Onmiddellijk na de inschrijving start de bemiddeling via automatische matchingstools, eventueel aangevuld met eenmalige bemiddelingsacties.
  • Na een individueel contact worden de noden van de klant ingeschat en eventuele verdere afspraken gemaakt. Zeker als er nood is aan persoonlijke dienstverlening op het vlak van solliciteren en netwerken, al dan niet door VDAB zelf of door een van onze partners.

Lees het volledige artikel