Werkzoekenden - Ouder dan 55 jaar

Werkzoekenden -
Ouder dan 55 jaar

Het aandeel van de 60-plussers schoot de voorbije jaren omhoog door de zwakke uitstroom, de voortschrijdende vergrijzing, de stijgende deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en de uitbreiding van de registratiebasis. Voorlopig houdt de uitstroom naar werk van de ouderen stand ondanks de zwakke conjunctuur.

Eind december 2014 was 26,10% van de nieuwe ingeschreven werkzoekende 55-plussers binnen de 12 maanden na hun inschrijving al weer aan het werk. Helaas behalen we hierdoor de doelstelling van het jaarondernemingsplan (35%) niet. Waarschijnlijk komt dit door de vele onterechte (her)inschrijvingen na de wijziging van de federale werkloosheid.

Onze aanpak

De aanpak van de werkzoekenden ouder dan 56 wordt onderverdeeld in drie groepen: de doelgroep ‘Actief+’, de doelgroep met verplichte infosessie en de spontane doelgroep. De deelname aan de acties is niet altijd verplicht. De sollicitanten kunnen de infosessie volgen bij VDAB of bij onze partners. Sinds januari 2014 wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen de begeleiding van de 50- tot en met 55-jarigen, en de 56-plussers. De eerste groep volgt de principes van het Sluitend Maatpak binnen de reguliere werking. Als de werkzoekende 50-plusser toch nood heeft aan een specifieke begeleiding, dan kan deze doorverwezen worden naar Actief+.

Lees het volledige artikel