Werkzoekenden - Meer dan één jaar werkzoekend

Werkzoekenden -
Meer dan één jaar werkzoekend

In 2016 telde Vlaanderen 224.779 werkzoekenden, 8.148 minder dan een jaar eerder. Terwijl de werkloosheidscijfers in Vlaanderen maand na maand daalden, bleef de werkloosheid voor sommige groepen onveranderd, met name voor de zeer langdurig werkzoekenden (meer dan 2 jaar).

Inschatting en evaluatie van langdurig werkzoekenden

De langdurig (uitkeringsgerechtigde) werkzoekenden werden geëvalueerd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Sinds 2016 ligt de verantwoordelijkheid om deze klanten te bemiddelen en te evalueren bij VDAB. Deze groep werd opgedeeld in verschillende deelgroepen, om zo een gedifferentieerde aanpak op maat van de werkzoekende te garanderen.

Aanbod en maatregelen

 

1. Werkplekleren

Voor langdurige werkzoekenden die nood hebben aan het versterken van hun competenties, kan werkplekleren een oplossing zijn om terug de arbeidsmarkt te vinden. Naast de gewone mogelijkheden zoals stages of individuele opleidingen op de werkvloer, bestaan er specifieke maatregelen om langdurig werkzoekenden kansen te geven op werkplekleren:

  • Intensief Werkplekleren is gericht op het activeren van werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmatige zelfredzaamheid bij deze personen is onvoldoende aanwezig. 
  • IBO is als activerings- en opleidingsinstrument ook inzetbaar. Via een compensatie aan de werkgever voor de productiviteitspremie en een grotere flexibiliteit in de duur van de IBO worden investeringen in deze doelgroep aangemoedigd.

 

2. Tijdelijke werkervaring

Mensen die al lang werkzoekend zijn, hebben vanwege het gebrek aan recente werkervaring het vaak moeilijk om hun loopbaan opnieuw te lanceren. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Regering het concept van de tijdelijke werkervaring. Via opleidingen en stages kunnen werkzoekenden zo opnieuw aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.

 

3. Aanwervingspremie langdurig werkzoekenden vanaf 2017

Om werkgevers aan te sporen de laatste horde ook nog te nemen en hen een arbeidscontract aan te bieden, werkte minister van Werk Muyters een aanwervingspremie in 2 fases uit. Werken met een premie in twee fases zorgt ervoor dat eerst de aanwerving op zich gestimuleerd wordt, waarna met de tweede schijf gemikt wordt op een duurzame tewerkstelling. Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en moet hij of zij tussen 25 en 54 jaar oud zijn.

Lees het volledige artikel