Werkzoekenden - Jongeren onder de 25

Werkzoekenden -
Jongeren onder de 25

Jeugdwerkplan - JWP

Het Jeugdwerkplan wil jongeren 4 maanden na hun inschrijving een aanbod op maat doen. Het richt zich tot alle werkzoekenden onder de 25 jaar, die recent werkloos zijn. Naar gelang de scholing kijken we of een meer of minder intensieve aanpak noodzakelijk is. Het Jeugdwerkplan hebben we verder geoptimaliseerd in het kader van de Europese Jeugdgarantie (Youth Guarantee).

Hierdoor kunnen we elke jongere binnen 4 maanden werkloosheid een job of een persoonlijke begeleiding aanbieden. Maatwerk wordt steeds belangrijker en daarom zijn we overgegaan naar een Sluitend Maatpak begeleidingsmodel voor jongeren. Dit activeert jongeren sneller en we kunnen vlugger nagaan wat het beste traject naar werk is.

Ons aanbod

  • een (intensieve) begeleiding op maat;
  • een eerste werkervaring (via stages);
  • Individuele Beroepsopleiding op de werkvloer (IBO);
  • een Werkinlevingsproject voor Jongeren (WIJ);
  • vacatures op maat;
  • of een beroepsopleiding of onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT).

Lees het volledige artikel