Werkzoekenden - Gespecialiseerde dienstverlening

Werkzoekenden -
Gespecialiseerde dienstverlening

Werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, helpen we verder via onze gespecialiseerde dienstverlening.

Medische, mentale, psychische of psychiatrische beperking

We hebben een gespecialiseerde dienstverlening voor mensen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische beperking (MMPP). Deze doelgroep staat ver van de arbeidsmarkt. Daarom hebben we een aangepast begeleidingsaanbod dat hen dirigeert naar arbeidszorg of activeringsbegeleiding.

Aanpak

De activeringsbegeleiding werkt MMPP-drempels weg die de inschakeling op de arbeidsmarkt verhinderen. Het gaat vooral om drempels als drugsverslaving, slechte huisvesting, alcoholisme en psychische problemen (angst, depressie, agressie, enz.). Een activeringsbegeleiding duurt maximaal 18 maanden. De begeleiding start met een gezamenlijk groepsaanbod. Het brengt de mogelijkheden en drempels in kaart en biedt psycho-educatieve modules aan over stressmanagement, omgaan met verandering, omgaan met pijn, gezondheidsthema’s, maatschappelijke context van uitkeringen, enz. De psychiater en psycholoog van de partner ‘Zorg’ geven psychosociale begeleiding. De partner ‘Empowerment’ biedt competentieversterkende modules aan en organiseert een activeringsstage.

 

Armoede

Heel wat werkzoekenden kampen met armoede en sociale uitsluiting. Specifiek voor mensen in armoede versterken we het begeleidingsaanbod met geïntegreerd werk-welzijnstrajecten (individueel en in groep).

Onze aanpak

We zetten onze dienstverlening naar mensen in armoede in 2015 voort met de realisatie van werk-welzijnstrajecten door onze bemiddelaar, de inzet van 5 ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, en de tender ‘Werkzoekenden in armoede met mogelijke welzijnsproblemen en duidelijke focus op werk.

Lees het volledige artikel