Werkzoekenden - Cursisten competentieversterking

Werkzoekenden -
Cursisten competentie­versterking

Werkzoekenden die hun profiel willen versterken of professioneel een nieuwe weg willen inslaan, kunnen bij ons een opleiding volgen.

Samenwerking

Samen met onze deskundige partners organiseren we opleidingen die de tendensen op de arbeidsmarkt volgen, met oog voor knelpuntberoepen. VDAB stelt zich ook hier wendbaar op en stuurt het aanbod bij waar nodig. Dit op basis van een grondige arbeidsmarktanalyse, evaluaties van lopende projecten en acties binnen de Provinciale Sectorale Ondernemingsplannen (PSOP’s).

Methodemix

Digitale ontwikkelingen hebben ook een impact op de manier waarop mensen competenties verwerven. VDAB heeft hier al langer aandacht voor (zie ondermeer het ruime aanbod aan webleercursussen) en heeft in 2016 een project ‘Methodemix’ opgestart binnen accountancy. De opleiding wordt op maat van de kandidaat gemaakt en bestaat uit verschillende leervormen zoals online cursussen, workshops en centrumleren.

Werkplekleren steeds meer centraal

Werkplekleren (WPL) is een verzamelnaam voor verschillende opleidingsvormen waarbij de opleiding deels op de werkvloer plaatsvindt. Deze waarheidsgetrouwe context maakt de verworven competenties relevanter en efficiënter, en verhoogt de uitstroom van werkzoekenden.

Onder werkplekleren verstaan we alle leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties in een arbeidssituatie die tegelijkertijd een leeromgeving is.

Succes van IBO

Als je een contract voor een Individuele Beroepsopleiding (IBO) afsluit, volg je gedurende 1 à 6 maanden een opleiding op de werkvloer. Tijdens je IBO krijg je een inkomen dat een normaal loon benadert. Meer nog, als je je IBO succesvol afrondt, krijg je een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf.

Met de IBO in de Onderneming hebben we een sterk product dat we in 2016 volop in de kijker zetten. 15.257 IBO’s werden opgestart in 2016 dat is een lichte daling met 0,8%.

Instapstages

Er werden 346 instapstages opgestart, wat een verdere daling betekent van maar liefst 40,5%.
Instapstages zorgen ervoor dat laaggeschoolde jongeren ervaring opdoen in een bedrijf waardoor competenties versterkt worden in de tweede helft van hun wachttijd. De maatregel ging van start op 1 januari 2013 en kadert in het economische relanceplan van de Federale Regering.

WIJ!

VDAB kent jaarlijks een grote instroom van ongekwalificeerde (laaggeschoolde) schoolverlaters. Voor deze jongeren is het moeilijk om aan een (eerste) job te geraken. Om deze jongeren beter te wapenen, startte in februari 2013 het ESF-project Werkinleving voor jongeren WIJ! in 13 centrumsteden: Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout, Antwerpen en Gent.

De WIJ!-projecten zijn werkervaringsprojecten voor schoolverlaters die ver van de arbeidsmarkt staan. Deze intensieve projecten worden door onze partners opgezet. Ze bestaan uit een oriënteringsfase, competentieversterkende opleidingen en stages. Er is ook nazorg voorzien eens de jongere aan het werk is.

Online leren: bijleren waar en wanneer je wil

De sector Businesssupport, retail en ICT scoort veruit het hoogst met meer dan 60% van de inschrijvingen. Met online leren kan je ook perfect werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden, (14%), opleidingen volgen voor de sector Industrie (12%) en Logistiek (7%).  In 2016 maakten we nieuwe cursussen logistiek; naast toepassingssoftware, talen, softskills, informatica en webdesign.

Geen Nederlands? Geen nood.

Nieuw ingeschreven werkzoekenden met geen of beperkte kennis van de Nederlandse taal worden kort na hun inschrijving gescreend.

Als hun kennis van de taal ontoereikend is voor de beoogde job, dan worden ze doorverwezen naar Huis van het Nederlands voor een test of niveaubepaling. Daarna krijgen deze werkzoekenden een sectorspecifieke opleiding NT2 of een geïntegreerd traject dat zowel de taal- als de technische opleiding combineert. Een bemiddeling naar werk waarbij NT2 inzet op taalcoaching bij stages en werkplekleren is ook een mogelijkheid.

Mobiele opleidingen

Samen met de lokale besturen, partners, sectoren en het onderwijs organiseert VDAB mobiele opleidingen. De opleiding vindt dus niet plaats in een ‘vaste’ opleidingslocatie van VDAB, maar wordt naargelang van de regionale behoefte flexibel ter plekke georganiseerd. Het mobiele opleidingsaanbod waarop we in 2016 inzetten bevatte onder meer:

  • lasser;
  • opleidingen retail (winkelverkoop, doe-het-zelf-sector, mode-artikelen);
  • hout-skeletbouwer, daktimmerman;
  • schoonmaak;
  • verkorte trajecten zorgkundige bij diensten voor gezinszorg;
  • trajecten keukenmedewerker/hulpkok;
  • tuinier;
  • operator voedingsindustrie;

De nadruk ligt hierbij op efficiëntie, kostenbesparing en op de typische knelpunten van de arbeidsmarkt in een bepaalde regio. Alle middelen die bij de lokale partners voorhanden zijn, worden ter plekke ingezet.

Lees het volledige artikel