Werknemers - onze aanpak

Werknemers -
onze aanpak

VDAB, ook voor werknemers met loopbaanvragen

Werknemers met loopbaanvragen, krijgen bij VDAB kwaliteitsvolle informatie zoals tips en advies over opleidingen, solliciteren, vacatures, ... Werknemers die zoeken naar meer verdieping, wijzen we graag door naar de diverse loopbaancentra voor loopbaanbegeleiding. Want sinds juli 2013 biedt VDAB zelf geen loopbaanbegeleiding meer aan.

Onze website is de grootste jobsite van Vlaanderen. In samenwerking met onze partners stellen we, naast de vacaturebank, ook voor werknemers nuttige tools ter beschikking voor een loopbaanportfolio (Mijn Loopbaan) of een persoonlijk ontwikkelingsplan. Is dit niet voldoende, dan organiseren we een verkennend gesprek.

Moet VDAB diensten aan werknemers aanbieden?

Het past volledig in de nieuwe visie van de politieke actoren, sociale partners en VDAB op het arbeidsmarktbeleid. Dit beleid moet verder reiken dan enkel de zoektocht naar werk van werkzoekenden. Ons doel is om van arbeidsmarktbeleid een loopbaanbeleid te maken. Onze kernopdracht blijft natuurlijk het bemiddelen van werkzoekenden. Maar, als we in het kader van een integraal loopbaanbeleid willen inzetten op duurzame en langere loopbanen, dan moeten we werknemers ondersteunen bij het vormgeven van hun loopbaan. Vandaar dat we al jaren voorzien in opleidingen voor werknemers en opleidingscheques.

Loopbaandenken neemt toe

Ook werkende burgers kunnen bij VDAB terecht voor het verder uitstippelen van hun loopbaan. Sinds midden 2013 bieden we loopbaanbegeleiding met loopbaancheques aan voor zowel werknemers als zelfstandigen die op een eindpunt zitten in hun huidige job, of die hun beroepsleven over een andere boeg willen gooien. Wat loopbaancheques betreft, bevestigde 2015 het succes van 2014. En de vraag naar loopbaanbegeleiding blijft toenemen. De burger heeft bovendien keuze uit een groeiend aantal loopbaancentra. Steeds meer werknemers nemen hun loopbaan in eigen handen en kiezen voor een erkende loopbaanpartner om hen daarbij te ondersteunen.

Loopbaandienstverlening

Ook in 2016 zette de vernieuwing van het landschap van de loopbaanbegeleiding zich door. Vandaag neemt VDAB de rol op van regisseur maar biedt zelf geen loopbaanbegeleiding meer aan. Dankzij een nieuwe juridische regeling (Besluit van de Vlaamse Regering over Loopbaanbegeleiding van 17 mei 2013) kon VDAB tussen 1 juli 2013 en 31 december 2016 al 202 centra bevoegd maken voor loopbaanbegeleiding. Werknemers kunnen ondertussen in 2.042 vestigingen terecht. Op onze vernieuwde website vinden geïnteresseerden een overzicht van alle erkendenloopbaancentra in Vlaanderen.

VDAB werkte ook een aanvraagsysteem uit voor de loopbaancheque, waarmee burgers via een kleine persoonlijke bijdrage (40 euro) een pakket van 4 uur loopbaanbegeleiding kunnen volgen bij een bevoegd centrum. Een burger heeft recht op twee loopbaancheques in een periode van zes jaar. Hij kan ze spreiden over zes jaar, maar desgewenst kan hij ze combineren om één langlopende begeleiding te volgen. Maar liefst 2 op de 3 spreidt de twee loopbaancheques en 1 op de 3 combineert deze tot één langlopende begeleiding.

Lees het volledige artikel