Werkgevers - concrete cijfers

Werkgevers -
concrete cijfers

Concrete cijfers

In 2016 bedraagt het cumulatief totaal aantal ontvangen vacatures (MasterVac en alle overgenomen databanken, dus inclusief alle uitzendvacatures) 1.350.155 vacatures. Dit is een toename met 27,1% ten opzichte van 2015. De positieve evolutie dankzij de heropleving van de economie die in 2014 en 2015 reeds zichtbaar was, heeft zich ook in 2016 voortgezet. VDAB heeft het afgelopen jaar meer vacatures ontvangen dan tijdens enig welk jaar in de voorbije 15 jaar.

Vacatures per sector

Alle sectoren kenden een stijging in het aantal vacatures in vergelijking met het jaar voordien. De qua vacatures relatief grote sector ‘Informatica, media en telecom’ kende de sterkste groei in 2016 (+56,2%). Ook ‘Transport, logistiek en post’ steeg sterk (+52,6%). Daarnaast was ook het aantal vacatures vanuit de kleinere sectoren ‘Energie, water en afvalverwerking’ (+53,3%) en ‘Ontspanning, cultuur en sport’ (+57,2%) veel groter dan in 2015. Hoewel er geen sectoren zijn die in 2016 een kleinere vraag lieten noteren dan in 2015, zijn er wel enkele sectoren die achterblijven. De handel, horeca en toerisme en de sector ‘Dranken, voeding en tabak’ kennen relatief weinig groei in het aantal vacatures (respectievelijk +7,5%, +6,6% en +3,1%).

Een sterke stijging in het jobaanbod en een daling in het aantal werklozen zorgt voor een sterkere spanning op de arbeidsmarkt.

Vacatures regionaal bekeken

Het aantal rechtstreeks aan VDAB gemelde vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten is in 2016 met 26,4% gestegen in vergelijking met 2015. Deze stijging was echter niet in alle regio’s even sterk.

Tevredenheid werkgevers

De tevredenheid van werkgevers over onze informatieverstrekking stijgt al een aantal jaren op rij. Ook in 2016 wordt een beter cijfer genoteerd dan in 2015. De tevredenheid over de vacaturewerking is licht gedaald, ook bij KMO’s, maar zit toch nog altijd boven het cijfer van 2014.

Op alle punten wordt de norm voor tevredenheid bij werkgevers gehaald.

Dit zijn de cijfers:

201420152016Norm
Informatieverstrekking86,4%86,4%87,4%75,0%
Vacaturewerking werkgevers66,3%68,6%67,2%63,5%
Vacaturewerking KMO's65,0%69,1%66,6%63,5%

Lees het volledige artikel