Speciale projecten

Speciale projecten

Actieplan ‘Integratie door werk’

Hoewel de asielaanvragen sinds mei 2015 sterk gestegen zijn, vertaalde zich dit in 2016 nog niet meteen in een sterk verhoogde instroom van erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers met arbeidskaart C bij VDAB. Wij werkten ondertussen wel proactief aan een volledig vernieuwde aanpak voor ‘anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond’. Dit leidde tot het actieplan: ‘Integratie door werk’. Binnen deze bemiddelingstrajecten wordt nog steeds ‘op maat’ gewerkt. De meest drastische wijziging voor VDAB is dat er niet meer volgens een taalinstapniveau wordt gewerkt. Wat niet betekent dat VDAB de kennis van de Nederlandse taal onbelangrijk vindt. Dit blijft belangrijk om duurzaam werk te vinden, goed te integreren op de werkvloer en het sociale leven te bevorderen. VDAB vindt echter dat taalverwerving in bepaalde gevallen sneller en op een andere manier kan. Niet iedereen hoeft een lang lineair traject te volgen en je hoeft ook geen Nederlands te kennen om al in begeleiding te komen.

Daarom werd meteen werk gemaakt een versnelde screening ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ en wordt er intensief gewerkt aan technische screenings in een contacttaal en/of met tolken.

Extra inzet

De Vlaamse regering heeft € 2,5 miljoen uitgetrokken om de werking van VDAB te versterken. Dit gaf ons de mogelijkheid om 35 extra medewerkers aan te werven. Zij werden meteen ingezet bij screening en in allerhande specifieke projecten, zoals:

  • het partnerschapsproject ‘@level2work’, ondersteund door het Europees Sociaal Fonds en het Asiel-Migratie-integratie-Fonds, gericht op hoogopgeleide anderstaligen;
  • oriëntatie en bemiddelingstrajecten voor de doorstroom van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers, van onderwijs naar VDAB;
  • mentoring;
  • trajecten voor analfabete anderstaligen.

Daarnaast is VDAB ook partner in bijkomende projecten ondersteund vanuit het Europees Sociaal Fonds, zoals de projecten gericht op innovatie in de steden Gent en Antwerpen en het project ‘Vluchtelingen en ondernemerschap’. Er wordt ook maximaal ingezet op oriëntering en op taal- en werkervaringstrajecten met de NT2-instructeurs.

Versnelde technische screening en werkplekleren

Er wordt meer en meer ingezet op versnelde technische screening op de werkvloer of samen met de medewerkers. Dit zien we ook bij werkplekleren, al dan niet met taal- en/of integrale coaching. Dit past perfect in de trajectmodellen ‘snelle bemiddeling’ en ‘geïntegreerde trajecten’. Bij integrale coaching helpen we de werkgever dan weer bij aanvang van een tewerkstelling. Achteraf kan men ook rekenen op jobcoaching en nazorg. Het aanleren van een nieuwe taal gebeurt bovendien veel sneller in een functionele omgeving. Het leent zich tot individuele opdrachten, groepswerk en veel oefenen. Dit kan ook perfect in combinatie met een inburgerings- en/of taaltraject bij een onderwijsinstelling.

Sterke partnerschappen

De transitie waarvoor VDAB staat is misschien wel onze grootste uitdaging. Het startschot werd in 2016 gegeven, in 2017 moeten we dit structureel uitbouwen. Dit kan alleen maar slagen door nauw samen te werken met onze diverse partners, waarbij werkgevers de meest cruciale zijn. Zonder bereidwillige werkgevers geen versnelde activering en geen ‘Integratie door werk’! Een samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten wordt gefinaliseerd. Hiermee willen we de samenwerking met OCMW’s en steden en gemeenten stroomlijnen. Begin 2017 willen we ook hetzelfde bereiken met onderwijs. Naast werk zijn huisvesting, welzijn en onderwijs ook heel belangrijk voor integratie. VDAB sluit verder ook aan bij alle lokale taskforces die betrekking hebben op werk. We hoeven niet altijd te leiden, maar stellen graag onze expertise ter beschikking.

VLAM!

Hoe gaan we in de toekomst nog beter samenwerken? Met Vlam!, het vervolg van de VONK-visie, kunnen we collega’s een antwoord geven op de vraag naar meer structuur, duidelijkheid en eenheid in de hoeveelheid van initiatieven binnen VDAB. VDAB heeft een strak plan ontwikkeld, met drie centrale ambities om richting te geven aan onze visie.

  1. Samen sterk voor werk: Zo bouwen we al jaren mee aan een moderne arbeidsmarkt. Samen, dat zijn onze collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor onze klanten. Samen, dat zijn ook de honderden partners waarmee we dagelijks de krachten bundelen. En deze samenwerking willen we nog sterker uitbreiden in de toekomst. Zo kunnen we een antwoord bieden aan de eisen van een snel veranderende wereld rondom ons.
  2. Altijd open voor werk: Digitaal met een hart. Ook dat is onze ambitie. We willen duurzame loopbanen voor onze klanten. Daarom helpen we hen op elk moment van hun loopbaan. We stimuleren onze klanten en partners om zelf het initiatief te nemen. Onze dienstverlening is ‘digital first’ en laagdrempelig. Alles wat online kan gebeuren, doen we online. De theorie in onze opleiding doen we via webleren. We nodigen onze klanten uit voor een persoonlijk gesprek als ze daar behoefte aan hebben.
  3. Topteams voor werk: Klanten maximaal helpen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat is onze passie en ook onze ambitie. We willen een zelfsturende organisatiecultuur en een vlakke organisatiestructuur. Onze collega’s zijn deskundig, wendbaar en dynamisch. We gaan voor een werking die eenvoud uitademt en helpen onze klanten op een kwaliteitsvolle manier. VDAB is de meest duurzame organisatie binnen de Vlaamse overheid.

Zo willen we onze medewerkers zuurstof geven om er straks met veel goesting tegenaan te gaan.

Lees het volledige artikel