Jaarverslag
2016

VDAB in 2016

"Het is een mooie tijd voor wie een job zoekt of voor wie zich wil heroriënteren richting een andere. Er zijn nog hardnekkige knelpunten die we onvoldoende onder controle krijgen, zoals bijvoorbeeld de té lage tewerkstelling bij personen met een migratieachtergrond en het terug aan de bak krijgen van langdurig werkzoekenden. Toch biedt onze arbeidsmarkt meer dan ooit kansen. De werkloosheid in Vlaanderen daalt en er worden ons meer vacatures gemeld dan ooit tevoren."

  • Jef Roos
    Voorzitter Raad van Bestuur

 

Deze kansen grijpen we volop. Dagelijks zetten meer dan 4.700 VDAB’ers zich in voor de werkzoekenden, werknemers en werkgevers in Vlaanderen. VDAB investeert daarom in haar medewerkers en hun ontplooiing. Duurzaamheid, in al haar aspecten, is voor ons een bewuste keuze.

Nieuwsgierig naar meer?

Onze opdracht

De missie van VDAB is om werkzoekenden en werknemers te helpen om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. We sporen ze aan om hun talenten en competenties maximaal te ontplooien. Levenslang én met volle goesting. Tegelijk netwerken we intensief met partners en steunen we werkgevers doelgericht in hun zoektocht naar arbeidskrachten. Zo ligt de weg naar innovatie en duurzame tewerkstelling baanbreed open. In het volste vertrouwen.

Kerncijfers

Als wendbare organisatie met een veelzijdig takenpakket staat VDAB pal in het midden van de samenleving. Benieuwd naar ons werkkader? Deze gegevens weerspiegelen de dagelijkse arbeidsrealiteit en bieden inzicht in de ‘wereld van VDAB’:

Onze werking

3 pijlers

Bemiddelen, opleiden en begeleiden. Dat is onze centrale opdracht in een notendop. Daarbij houden we één doel voor ogen: een geslaagde en duurzame match vinden tussen ‘mens’ en ‘werk’. Wat dit precies inhoudt?

Partners

De dienstverlening van VDAB is erg uitgebreid. Om elk jaar opnieuw duizenden mensen aan een job te helpen, bundelen we onze krachten met tal van gespecialiseerde partners. Eén voor allen en allen voor werk.

Speciale projecten

Soms moet je nét dat stapje verder gaan om resultaten te boeken. Of kort op de bal spelen en een brandend actueel thema meteen vertalen naar een uniek project. Ook die uitdaging gaat VDAB nooit uit de weg. Dat was in 2016 zeker niet anders…

Onze dienstverlening

De klant staat centraal in alles wat we doen. Telkens opnieuw vormen concrete vragen en behoeftes het vertrekpunt om doordachte oplossingen op maat voor te stellen, liefst via zoveel mogelijk kanalen. VDAB trekt graag alle registers open voor een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt met een uitgebreid dienstenpakket. Daarmee richten we ons op 3 doelgroepen, telkens met een specifieke benadering:

sluit zijbalk